Cele klubu

Głównymi celami naszego klubu jest:

– Działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

– Popularyzacja i rozwój sportu kwalifikowanego, ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych;

– Popularyzacja ratownictwa drogowego, z uwzględnieniem szkolenia z tego zakresu;

– Popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki;

– Integracja środowiska automobilistów zarówno w kraju jak i za granicą;

– Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.