Statut

Statut Automobilklubu Jasielskiego w wersji pdf można pobrać klikając poniżej:

Statut-Automobilklubu-Jasielskiego